• خواص درمانی سنگ ها1

خواص درمانی سنگ ها

برای قرن ها مردم بر این عقیده بوده اند که سنگ ها دارای قدرت های جادویی و ماورا طبیعی هستند.
آنها ارتباطاتی میان سیارات، خورشید، ماه و ستاره ها به وجود آورده و قدرت درمان و جلوگیری از برخی
مریضی ها را نیز دارند. سنگ ها در عالم خواب و رویا نیز معانی و تعابیر ویژه ای دارند.

باور بر این است که سنگ های جواهر قدرت خود را هنگامی شکل گیری توسط گرما و فشارطبیعی از فعالیت های آتشفشانی از زمین دریافت می کنند.
بنابراین بسیاری از مردم بر این عقیده هستند که قدرت های زمینی در اختیار درمان و سلامتی قرار می گیرند.
مثلا نوری که از بلور یک سنگ جواهر بازتابش می شود،
یا انرژی برخواسته از آن در صورتیکه در نقاط حیاتی بدن قرار گیرد خواص بهبود و درمانی خواهد داشت.
این نوع کاربرد سنگ های جواهر و مواد معدنی برای درمان را سنگ درمانی می گویند،

و این رشته در میان دنیایی از انواع درمان ها به محبوبیت و شهرت بالایی دست یافته است.
سنگ هایی که امروزه به منظور درمان مورد استفاده واقع می شوند،
همانند دوران باستان اغلب دارای نشانه های نمادین و استعاری هستند که بر روی آنها حک شده اند.
بر طبق ادعای طرفداران این نظریه شکل سنگ نیز از اهمیت بسیار زیادی برخوردار است.
این  تعابیر بیشتر در سنگ هایی همچون بلورهای آونگی شکل با لبه های مشخص یا سنگ هاییکه درون جیب یا در دست نگهداری می شوند نمود دارد.

نظریه ابس هیلدگارد وان بینگن در مورد خواص درمانی سنگ ها :

ابس هیلدگارد وان بینگن (۱۰۹۸ تا ۱۱۷۹) در کتاب خود با عنوان Physica قدرت های درمانی سنگهای جواهر را ثبت نمود.
امروزه اشتیاق بیشتری به آنچه از آن با عنوان درمان هیدگارد شناخته می شود، ایجاد شده است.
بر اساس نظریه ی وی، سنگ های جواهر از طریق ترکیب قوی آب و آتش شکل می گیرند، بنابراین قدرت های مرتبطی با این پدیده در خود دارند.

خواص درمانی سنگ ها و مواد معدنی
خواص درمانی سنگ های ارزشمند

او همچنین بر این عقیده بود که هر یک از سنگ ها لطف و روحانیت ویژه ای از جانب خداوند در خود دارند.
مثلا او در خصوص یاقوت کبود اینگونه گفته است که:
« هر نادانی که مشتاق باهوش شدن است، باید در دوره ای خاص و با صبر مدتی
سنگ یاقوت کبود را با زبان لیس بزند، زیرا گرما و قدرت سنگ همراه با رطوبت بزاق،مواد مضری را که بر هوش اثرگذارند، دور می سازد.
به این ترتیب فرد به هوش بالایی دست می یابد».

در ادامه با برخی از ویژگی ها و خواص درمانی سنگ ها و مواد معدنی مشهور آشنا می شویم:

عقیق- همه ی عقیق ها آثار دیگر سنگ ها را دوچندان می سازند.
کاهش استرس، مقابله با افسردگی و کاهش ترس.

 • عقیق بوتسوانا- کاهش افسردگی، افزایش شادی، از بین بردن بی حالی، افزایش فعالیت.
 • عقیق آتشی- حفظ تعادل و هماهنگی احساسات، افزایش فعالیت، کنترل تنش های جنسی.
 • عقیق خزه ای- کاهش افسردگی، حفظ تعادل احساسی و روحی.
 • عقیق شجری- کاهش بی حالی، افزایش وضوح روحی.
ویژگی و خواص درمانی سنگ ها
اهمیت و خواص درمانی سنگ ها

کوارتز- ایجاد بصیرت در آینده، افزایش عشق و ارتباطات

 • کوارتز آمتیست- بهبود بصیرت و خلاقیت، افزایش شجاعت، مقابله در برابر افراط.
 • کوارتز دومورتیریت آبی- افزایش خلاقیت، تاثیرات آرامش بخش.
 • کوارتز سیترین- افزایش اعتماد به نفس، نظم فردی و خلاقیت.
 • کوارتز صورتی- افزایش اعتماد به نفس، بهبود احساسات فردی، خلاقیت و آسودگی.
 • کوارتز دودی- افزایش خلاقیت، افزایش شادی، تعادل احساسات.
 • کوارتز سفید- افزایش التیام، انرژی زا.

خواص درمانی سنگ ها :

الکساندریت- افزایش شادی، افزایش اعتمادبه نفس.
کهربا- کاهش استرس، آسان سانی ابراز تمایلات و علایق، از بین بردن تنش های عصبی.
آپتیت- کاهش استرس، آسان سانی ابراز تمایلات و علایق ، از بین بردن تنش های عصبی.
آکوامارین- از بین بردن گم گشتگی، آسان سانی ابراز تمایلات و علایق، جلوگیری از ترس های غیرطبیعی و افزایش وضوح روحی.
آونتورین- کاهش استرس، حفظ تعادل احساسی، افزایش استقلال و افزایش وضوح روحی.
آزوریت- بهبود تصمیم گیری، کاهش افسردگی، خواب عمیق، بهبود تعادل روحی و روانی، افزایش وضوح روحی، افزایش نظم و حساسیت روحی.

آزوریت/ مالاکیت- ازبین بردن استرس، غلبه بر نبود نظم، افزایش بهبود خواب، حفظ تعادل احساسی و افزایش صبر.
بریل- کاهش استرس، غلبه بر تنبلی، افزایش تعادل روحی، افزایش وضوح ونظم روحی، محافظت از فرد.
سنگ خون- افزایش هوشیاری، شجاعت، افزایش تعادل و وضوح روحی، افزایش خود-شکوفایی.

ارزش و خواص درمانی سنگ ها
عکس خواص درمانی سنگ ها

یاقوت– افزایش اعتماد به نفس، افزایش انعطاف پذیری، سرزندگی و مهارت های رهبری.

 • یاقوت ستاره ای- محافظ در برابر بدشانسی و ناخوشی.
 • یاقوت کبود- بهبود خلق و خو و روحیه، افزایش ارتباطات، از بین بردن استرس.
 • یاقوت کبود ستاره ای- افزایش ارتباطات.

سنگ یمانی- تسکین افسردگی، افزایش بهبود خواب، افزایش نیکخواهی، از بین بردن کج خلقی،
افزایش شادی و خوشحالی، بهبود تعادل روحی، افزایش وضوح روحی، کاهش منفی گری و کابوس.
کریزوکولا- کاهش استرس، حفظ تعادل روحی، تسکین معصیت، افزایش بلوغ و کاهش تنش های عصبی.
کریزولیت- نمایش توهمات، غلبه بر افسردگی، بهبود تعادل احساسی و روحی، کمک به به خاطر آوردن تجربیات زندگی گذشته.
عقیق سبز- افزایش هوشیاری، افزایش انعطاف پذیری، جلوگیری از حرص و حمله ی عصبی،
بهبود تصورات، افزایش درک و وضوح روحی، کمک به یادآوری خاطرات زندگی گذشته.
مرجان- کاهش افسردگی، حفظ تعادل احساسی، بهبود بیانگری، فزایش وضوح روحی، حفظ تعادل روحی و از بین بردن کابوس.

خواص درمانی سنگ های نادر
خواص درمانی سنگ های رنگی

الماس- از بین بردن استرس، محافظت در برابر حسد، کاهش ناامنی، افزایش وضوح و اعتماد به نفس.
کروم دیوپسیت – کاهش حس ناامنی و افزایش اعتماد به نفس.
زمرد- حفظ تعادل روحی، کمک به کار با دیگر افراد و بهبود بیانگری.
فلوریت- تاثیر آرامش بخشی بر بدن.
گارنت- از بین بردن استرس، بهبود تصورات، ایمنی در برابر کابوس و افزایش اعتماد به نفس.
هماتیت- افزایش اعتماد به نفس.
عاج- کاهش خستگی.

تورمالین- دفع مسمویت های شدید.

 • تورمالین سیاه(Schorl)- انرژی زا و محافظت در برابر منفی بافی.
 • تورمالین آبی (Indicolite)- افزایش ارتباطات.
 • تورمالین سبز (Verdite)- افزایش احساسات عشق و اشتیاق، نوسازی خلاقیت.
 • تورمالین صورتی- افزایش درک و بصیرت، و افزایش خلاقیت.
 • تورمالین قرمز (Ruellite)- افزایش بصیرت و درک، افزایش خلاقیت.
 • تورمالین هندوانه ای (دو رنگ و چند رنگ)- مشابه سازی سایر تورمالین ها و افزایش عشق غیر مشروط.
خواص درمانی سنگ های قیمتی
تصاویر خواص درمانی سنگ ها

یشم- افزایش آرامش و صبر، افزایش توانایی های بیانگری.
یشم سبز- کاهش استرس، افزایش طاقت و مقاومت.
کهربای سیاه- کاهش استرس، کاهش افسردگی، آرامش بخشی هیجانات و مقابله با رفتارهای جنون آمیز.
Lapis Lazuli- بهبود بیانگری، کاهش استرس و از بین بردن افسردگی.
Lazulite- افزایش شجاعت.
سنگ آهن کش- افزایش بیانگری، کاهش بی خوابی.
مالاکیت- کاهش استرس، افزایش بیانگری.
سنگ قمر- مقاومت در برابر عدم تعادل روحی، افزایش بصیرت و درک.
ابسیدین- از بین بردن منفی بافی و حساسیت بیش از حد.
عین الشمس- افزایش خلاقیت، عشق وشادی، مقاومت در برابر عدم تعادل.

مروارید- افزایش صلح و ارامش، کاهش حساسیت بیش از حد.
زبرجد- افزایش آرامش، افزایش وضوح و آرامش اعصاب.
پیریت رنگین کمانی- کاهش استرس و خستگی، از بین بردن افسردگی و اضطراب.
رودوکروزیت- افزایش علاقه و پذیرش خود، افزایش شناخت فردی.
سولادیت- افزایش هماهنگی، شجاعت و ارتباطات.
چشم ببر- از بین بردن احساسات ناخواسته، تعادل نیازهای مادی و فیزیکی.
توپاز- افزایش خلاقیت، آرامش و تعادل احساسات.
فیروزه- به وجود آوردن قدرت، افزایش محافظت و ارتباطات.

خواص درمانی سنگ ها

در ادامه در صورتی که تمایل دارید تمامی نکات اطلاعات کامل مربوط به
سنگ های نام برده شده را بخوانید ، به سایت دیگر مجموعه تصویرگران پویا اندیش با نام javahersazi.com مراجعه بفرمایید.

جهت ثبت نام و اطلاع از شرایط کلاس های آموزش جواهرسازی

Advertisement

.

  ۳ کلاس برتر دوره های آموزشی تصویرگران پویا اندیش - مدارک معتبر و قابل ترجمه

کلاس های آموزش جواهرسازی کلاس های آموزش طراحی جواهرات دستی    کلاس های آموزش طراحی جواهرات دستی

مطالعه بیشتر :

انگشتر مناسب با انگشتان دست شما
طلای آب شده چیست ؟
پرینت سه بعدی جواهرات
تاریکی و روشنایی سنگ های جواهر
وقتی هنر با جواهرات همراه میشود.
عوامل موثر در ارزشگذاری سنگ‌های قیمتی رنگی
فلزات مورد استفاده در جواهرسازی
بهترین طراحان جواهر جهان
تبدیل تصاویر خطی به مدل های سه بعدی در Matrix
جواهر سازی با رایانه ، طراحی جواهر با رایانه
ست کردن رنگ لباس و جواهرات
الگوسازی یا ساخت نمونه اولیه در مدلسازی جواهرات با CAD
انتخاب جواهرات مناسب با فرم صورت
مزیت های طراحی جواهرات سفارشی
تکنیک های گوهرنشانی
عناصر ساخت انگشتر
روش های برش سنگ های قیمتی
6 مورد از بهترین فلزات برای ساخت جواهرات
هر لباسی را با چه جواهری بپوشیم ؟ نحوه ست کردن لباس با جواهرات
شغل و حرفه طراحی جواهرات
گردنبند متناسب با هر یقه
چگونه طراح زیورآلات شویم ؟
انواع نقره به کار رفته در جواهرات
شگردهایی برای موفقیت در بازار طلا و جواهرات
چگونه یک برنامه بازاریابی و فروش جواهرات برای کسب و کار جواهر خود ، ایجاد کنید؟
چطور فروش بیشتری نسبت به رقیبان خود در بازار جواهر داشته باشید ؟
فروش جواهرات آنلاین : آنچه شما باید بدانید تا در فروش جواهرات موفق باشید
آخرین فرصت ثبت نام در دوره های آنلاین (غیرحضوری) - تلفن های تماس : 05 05 58 22 - 587 587 22اینستاگرم آموزش های جذاب طراحی جواهرات و جواهرسازی - کلیک کنید
+