روش های برش سنگ های قیمتی

در این مطلب شاخص های کیفی موثر در ارزش سنگ های قیمتی رنگی را با تاکید خاص بر نقش کیفیت برش در تعیین ارزش سنگهای قیمتی بررسی می کند. در این مطلب جوانب مختلف سبک های برش را برای ایجاد کردن یک زبان مشترک تعیین می کنیم. تمرکزمان را بر سبک های برش اصولی قرار می دهیم و بحث کوتاهی هم درباره کوژتراشی و مهره ها داریم. نکته ای درباره وایرفریم ها یا نمایش مجموعه تراش که همه جا مورد استفاده قرار گرفته است:
آنها از طریق اسکن سنگهای واقعی بدست می آیند که جوانب برش جواهر را نشان می دهند.
الگوهای شکل ظاهری مانند (شکل زیر) با استفاده از برنامه DiamCalc ساخته
شده اند؛ برای نشان دادن ماده جواهر، اصلاحاتی در شاخص انکسار صورت گرفت. DiamCalc نمی تواند انکسار دوگانه را نشان دهد.

برش سنگ های قیمتی

اجزای یک جواهر تراش خورده

عموما بیشتر جواهرات تراش خورده اجزای مشترکی دارند، مانند تاج ، لبه جواهر و پاویلیون. با این حال بیشتر جواهرات برش خورده در مناطق معینی از جهان، در قسمت پاویلیون تراش های نامنظمی به این شکل دارند (شکل روبه رو)که تراش ها قرار دادهای نامگذاری رایج را خود به خود به هم میزنند.

(شکل رو به رو) تصویر اجزای معمولی یک جواهر و تراش های نامنظم پاویلیون را نشان می دهد. جواهرات رایج به شکلی ساخته میشوند که ناظر به سطح رویی، تراش مسطح بالایی تاج (بالاترین قسمت) نگاه میکند تا ببیند نور چگونه جمع شده و برای دیده شدن به سمت او بازتاب شده است. بیرونی ترین لبه جواهر، کمربند است که با یک فلز از آن قسمت نگه داشته میشود تا در جواهر فروشی یا نمایشگاه هنری قرار بگیرد. پاویلیون قسمت پایینی جواهر است. اگر تراش های پاویلیون در نقطه ای پایین جواهر متمرکز شوند آن نقطه کالت نامیده میشود. گاهی اوقات تراش کوچکی در کالت ایجاد میشود که موازی با سطح رویی است. این قسمت تراشِ کالت نامیده می شود.

برش سنگ های قیمتی
برش سنگ های قیمتی

عمق کلی جواهر، ضخامت کلی آن از سطح رویی تا کالت است.ارتفاع تاج سنگ قیمتی ( بر اساس درصد قطر فهرست بندی شده است) بسته به نوع برش می تواند از عمیق تا مسطح تغییر کند. عمق پاویلیون (بر اساس درصد قطر بیان شده است) نیز می تواند متفاوت باشد. اگر عمق پاویلیون خیلی کم باشد، شما داخل جواهر را خواهید دید، که پنجره ای کردن نامیده می شود و اگر بسیار عمیق باشد جواهر تماما تاریک به نظر خواهد رسید.
بیشتر آنچه که «برش بومی» نامیده می شود (باجزئیات در زیر بحث شده است) را می توان توسط شکل های بالا و روبه رو فهمید. تراش های روی پاویلیون اغلب بسیار نامنظم هستند. گاهی اوقات تاج می تواند کمی منظم تر باشد، اما می تواند به اندازه پاویلیون نیز نامنظم باشد.
کالت در جواهری که بومی برش داده شده، می تواند خارج از مرکز باشد(شکل روبه رورا ببینید). این جواهرات عمدا با کالتی که به یک طرف خم شده اند، بریده می شوند. برش دوباره آنها به منظور بهبود کیفیت، معمولا رنگ را قربانی می کند و ارزش آن را به طور قابل توجهی کاهش می دهد. شکل رو به رو مثالی از آنچه که تجارت «برش بومی» می نامد. تغییرات عمدی در کالت آن را از مرکز خارج کرده است.

برش سنگ های قیمتی : سبک های بریل و اسامی تراش

دو بخش مهم در تجارت وجود دارد که سنگهای قیمتی رنگی را به فروش می رساند – آنهایی که تمرکزشان بر روی الماس است و آنهایی که تمرکزشان بر سنگ های قیمتی رنگی است – و گاهی اوقات این دو گروه نام های مختلفی برای بخش های خاص جواهر می گذارند. لیستی که در شکل زیر آورده شده، رایج ترین نام هایی است که برای آن تراش ها استفاده می شود. شکل زیر. اگر چه ممکن است ناهماهنگی هایی در توصیف تجارت از برخی تراش ها وجود داشته باشد، اما این اصطلاحات رایج تر هستند. سطح رویی اغلب بزرگترین تراش مرکزی در تاج است. تاج های اصلی (در تجارت الماس بازل ها گفته می شود) معمولا به شکل کیت هستند و به قسمت بین ستاره ها (تراش های سه گوش لبه سطح رویی) و تراش های شکسته یا کمربند بالایی (لبه های کمربند) اطلاق می شوند. تاج های اصلی معمولا بین لبه سطح رویی و لبه کمربند قرار می گیرند.

برش سنگ های قیمتی

تراش دهنده های سنگ رنگی به تراش های پاویلیون که نزدیک محدوده کالت است، تراش های کالت می گویند، ممکن است این تراش ها موازی با سطح رویی نباشد (این نوع نشانه گذاری رایج در نمودارهای تولید شده با نرم افزارهای مورد استفاده تراش دهنده ها به نام GemCad استفاده می شود). در این نمودار (شکل زیر را ببینید) تراش های کیت شکل کالت می تواند تراش کیت هم گفته شود. هنگامی که بیش از یک ردیف تراش مثلثی یا کیت شکل بین تراش های کمربند پایینی کالت (و یا تراشهای کالت) وجود دارد، تراش های ردیف های وسط اصلی یا پاویلیون اصلی نامیده می شود. معمولا با اضافه شدن اغتشاش، مجموعه تراش می تواند در این ناحیه وجود داشته باشد و همه آنها می توانند اصلی نامیده شوند.

نام های کمربند پایینی یا تراش نیمه ی پایینی در تجارت الماس به منظور توصیف تراش های کمربند نزدیک پاویلیون استفاده می شوند، اما تراش دهنده های سنگ رنگی معمولا به آنها تراش های شکسته می گویند.
با کمتر شدن تقارن شکل، استاندارد بودن مجموعه تراش کاهش می یابد. در شکل زیر سبک تراش هنوز هم درخشان است، اما ممکن است در مورد آنچه که تراش پاویلیون نامیده میشود سردرگمی ایجاد شود، چرا که آنها برای سبک های درخشان، شکل های رایج را قبول ندارند. شکل زیر با کمتر شدن تقارن شکل، استاندارد بودن مجموعه تراش کاهش می یابد.

برش سنگ های قیمتی

سبک های برش سنگ های قیمتی : برش پلکانی

مجموعه تراش عمدتا از برش پلکانی تشکیل شده اند که کلاسیک ترین آنها برش امرالد است.
(شکل زیر را ببینید). هر شکلی را می توان به صورت پلکانی برش داد.
شکل زیر یک برش بیضی شکل را نشان می دهد.
توجه کنید که تراش ها دقیق به هم برخورد نکرده اند و بیشترشان موازی نیستند.
این مورد در بیشتر جواهرات تجاری وجود دارد.
هر چه دقت برش بالاتر باشد، این تراش ها بهتر متصل می شوند.

توجه داشته باشید که آنچه امتداد پایینی مجموعه تراش را شکل می دهد، یک خط در کالت است، نه یک نقطه واحد.
در قسمت پایینی یا همان کالت، این خط غالبا کیل یا خط کیل نامیده میشود.
برش های پلکانی معمولا کیل دارند.
شکل زیرمجموعه تراش پلکانی برای برش امرالدی.
شکل زیر مجموعه تراش پلکانی برای برش بیضی شکل.

برش های پلکانی چهارطرفه و دارای لبه های بالایی و پایینی تقریبا موازی هستند.
در تاج لبه بالایی موازی (یا نزدیک به موازی) با لبه سطح رویی است و لبه پایینی، موازی (یا نزدیک به موازی) با لبه کمربند است.
در بسیاری از برش های تجاری در قسمت هایی که تراش ها خوب متصل نمی شوند، مثلث هایی باقی می ماند.
گاهی اوقات اینها ممکن است پنج طرفه باشند (مانند گوشه های تاج در برش زمردی؛ شکل زیر را ببینید).

برش سنگ های قیمتی
برش سنگ های قیمتی

سبک های برش سنگ های قیمتی : مخلوط

برش مخلوط یعنی تراش دهنده از هر دو سبک درخشان و گام به گام در مجموعه تراش استفاده میکند.
بیضی ها و دایره ها معمولا با پاویلیون های گام به گام برش داده میشوند،
اما تاجشان به سبک درخشان است (شکل زیر را ببینید). این باعث می شود که نور با الگوی متفاوتی تجزیه شود.
به خاطر داشته باشید که یکنواختی رنگ برای ارزش یک جواهر رنگی مهم است.

مخلوط کردن سبکهای برش همچنین می تواند به آزاد شدن رنگ کمک کند و تاثیر یک پنجره کوچک در کالت را به حداقل برساند.
شکل زیر سبک های برش مخلوط از هر دو سبک درخشان و گام به گام در مجموعه تراش استفاده میکنند.
جواهرات دایره ای و بیضی شکل اغلب با این سبک برش داده می شوند.
برای برش های غیرمعمول تر مانند برش Barion (شکل زیر را ببینید) نام تراش ها می تواند توسط تراش دهنده های متفاوت تغییر کند.
شکل زیر برش Barion مثالی دیگر از سبک تراش مخلوط است.

برش سنگ های قیمتی
برش سنگ های قیمتی

سبک های برش سنگ های قیمتی : برش رز

برش رز دارای سطح پایینی صاف و تاج گنبدشکل به سمت راس است
(شکل زیررا ببینید) که با سه تراش یا بیشتر شکل داده شده است.
برش های رز به این نام هستند زیرا به شکوفه های رز شباهت دارند که برای اولین بار در سده1500برای الماس انجام شد.
تا سده 1800 این سبک برش به جواهرات رنگی اندکی مانند مارکسیت و گارنت منتقل شد.
اخیرا در تعدادی از سنگهای رنگی دیگر رواج پیدا کرده است.
شکل زیر برش رز که از برش الماس در سده 1500 آغاز شد جدیدا برای سنگ های رنگی رایج شده است.

برش سنگ های قیمتی

سبک های برش سنگ های قیمتی بدون تراش

سبک های بدون تراش در برش جواهر قبل از سبک های تراش ایجاد شده بود،
که در ابتدا هم به شکل مهره و هم کوژ تراشی (یا کوژ) بود.
مهره های سنگ های قیمتی از لحاظ شکل و اندازه متنوع هستند و برای سوراخ کردن یا منبت کاری شکاف داده میشوند.
ماده آن میتواند از شفاف تا مات را شامل شود.

برش سنگ های قیمتی

کوژ تراشی: ساده و دوگانه

یک کوژ ساده دارای سطح پایینی صاف و بالای گرد شده است (شکل بالارا ببینید) و یک کوژ دوگانه دارای سطح بالا و پایین گرد شده است .
شکل سنتی رایج برای برش کوژ به شکل بیضی (تخم مرغی) است.
این احتمالا به این دلیل است که حساسیت چشم نسبت به عدم تقارن کوچک در یک بیضی در مقایسه با شکل یکنواخت گردی مانند دایره، کمتر است. این شکل بیضوی در ترکیب با گنبد نیز جذاب است. اخیرا بسیاری از اشکال از جمله نامنظم، برای کوژتراشی استفاده می شود. اصطلاح «کوژ تراشی» غالبا برای توصیف شکل سنگ های قیمتی استفاده میشود که مهره، حک شده و تراش خورده نباشند. یک کوژ ساده دارای سطح پایینی صاف و بالای گرد شده است. یک کوژ دوگانه دارای سطح بالا و پایین گرد شده است.

کوژتراشی: اثر ستاره ای و اثر چشم گربه

در مورد سنگ هایی با اثرستاره ای از جمله یاقوت ستاره ای و جواهرات چشم گربه ای مانند کریستوبریل یا کهربای چشم گربه ای یک برش گنبدی بیضی بزرگ یا کوژ گرد برای نشان دادن ستاره یا چشم گربه لازم است که نباید در برش تراش مشهود باشد. برای جواهرات ستاره ای یا چشم گربه ای باکیفیت تر که اغلب نیمه شفاف و نزدیک به شفاف هستند کیفیت از چگونگی پایان دادن به پشت جواهر مهم تر خواهد بود. پشت آن باید صیقل داده نباشد (دو جواهر اول شکل را ببینید). اگر پشت یک جواهر بسیار شفاف صیقل داده شود، اثر ستاره ای یا چشم گربه ای اگر کلا از بین نرود، کاسته میشود (سومین جواهر از شکل ).برای جواهرات شفاف و نیمه شفاف ظریف تری که اثر ستاره ای یا چشم گربه ای شان واضح نیست، گاهی اوقات ایجاد یک پایان درشت تر در پشت آن، اثر را واضح خواهد کرد. پشت جواهرات چشم گربه ای و ستاره ای گاهی اوقات می تواند بسیار عمیق باشد و سنگینی غیر ضروری اضافه کند.

برش سنگ های قیمتی
برش سنگ های قیمتی

برای جواهر شفاف یا نیمه شفاف که تلالو چشم گربه ای را به نمایش می گذارد_یا بعضا در یاقوت کبود (ردیف های بالا و وسط) تلالو ستاره ای_ برش آنها با گنبد مرتفع بیضی کوژ با پشت صیقلی نشده منجر به نمایش بهتر این پدیده می شود. سطح صیقل داده شده مرتفع ستاره گارنت (ردیف پایین) باعث وضوح کمتر ستاره می شود. هر طرحی را می توان در کوژ تراشی های مختلف برش داد (شکل  را ببینید). اشکال اولیه کوژها گاها حکاکی شده بودند (مهر و موم، اسکاراب ، کومو ، و غیره) و امروزه انواع مختلفی از کوژ وجود دارد: دوگانه ، مرتفع و مقعر . جواهرات مقعر ممکن است یکی از این دو هدف را داشته باشند: 1) آنها با استفاده از چسب های رنگی در پشت دیوار نیمه شفاف نازک از جنس جواهر برای تشدید رنگ خاصی مورد استفاده قرار می گیرند، یا 2) می توانند در جواهرات بیش از حد تیره، رنگ ظاهرشان را روشن کنند.کوژ تراشی ها با ترکیب طرح شکل (بالا) و سبک (پایین) تغییر می کنند.

کوژتراشی: کاموس وآنتاگلیوس

امروزه کاموس و آنتاگلیوس رایج ترین شکل کوژهای حکاکی شده هستند.
کاموس توسط برش انحرافی مواد ساخته شده است؛ طراحی بالاتر از سطح پایه است.
در آنتاگلیوس بر خلاف کاموس طرح برش جواهر دقیقا زیر بالاترین سطح است.
موضوعات رایج، شخصیت های تاریخی یا مذهبی بوده و مواد مکرر استفاده شده
لایه های رنگی مختلف (مانند عقیق نواری) دارند که می تواند در تشکیل یا تزئین
تصویر استفاده شود (صورت رنگ متفاوتی نسبت به پس زمینه داشته باشد).

صدف و عقیق دو مورد از رایج ترین مواد مورد استفاده هستند، اما برخی دیگر شامل کهربا، مرجان، کهربای سیاه و گدازه نیز هستند.
جواهرات حک شده می توانند هر شکلی از نامنظم و هندسی تا گل ها، حیوانات یا حیوانات افسانه ای حک شده را داشته باشند و اخیرا جواهرات مدرن حک شده می توانند تصویر اعضای خانواده را بازسازی کنند. در دهه های اخیر، حکاکی دستی این نوع جواهرات توسط دستگاه های فراصوتی، مدرنیزه شده است. جواهرات با برش پیچیده توسط روش های فراصوت، به اندازه کار دست باارزش نیستند.

کوژ تراشی: جواهرت مرکب

با اینکه کوژتراشی روشی رایج است، سنگ های قیمتی مرکب با جواهرات تراش خورده نیز استفاده می شوند. در این روش دو یا چند ماده جواهر برای تشکیل یک جواهر به هم متصل می شوند. اشکال رایج شامل اپال دوگانه(دو بخش) و سه گانه (سه بخش) است. گاهی اوقات جواهرات تراش خورده با هدف فریفتن، به یکدیگر چسبانده می شوند؛ مواد یک جواهر طبیعی بر روی تاج و شیشه استفاده می شود یا برخی مواد مصنوعی در پاویلیون استفاده می شود. حتی یک لایه رنگی چسبانده شده می تواند رنگ ظاهری را تغییر دهد. خاتم کاری هنری ترکیبی از کار گوهرسازی است که قطعه های جواهر را با هم جور می کند تا تصویر یک موزاییک ایجاد شود.

شکل و سبک برش سنگ های قیمتی

همانطور که در قسمت اول این مجموعه در بخش «شاخص های ارزش سنگ های قیمتی رنگی» ذکر شده است، شکل یا طرح جواهر و گاهی اوقات سبک برش، شاخص های ارزش هستند. اشکال خاص درخواست بالاتری دارند و جواهر را پرفروش تر می کنند.
طرح جواهر می تواند شکل های مختلفی باشد و تنوع نامحدودی از مجموعه تراش ها وجود دارد.
برخی از رایج ترین شکل های مورد استفاده در تجارت را نشان می دهد که هر کدام بیش از یک مجموعه تراش دارند.
برخی از نام های آنها می تواند گیج کننده باشد.

امرالد می تواند به طرح، یا به مجموعه تراش خاص یا سبک برش با آن طرح، اشاره کند.
مثلا یک تابش، سبک برش درخشان با طرح امرالدی دارد. امرالد مربع (این نام قبلا مطرح شده) همانند هشت ضلعی است.
مثلث، تریلیون و ترلیانت می تواند سطوح تخت (گاهی اوقات با گوشه های برش) یا گوشه های منحنی داشته باشند.
اسامی دیگر شکل طرح شامل بریولت، شش ضلعی، کیستون، کیت، لوزی، پنج ضلعی، شبه لوزی، S-منحنی، هفت ضلعی، سپر و ذوزنقه هستند که در اینجا نشان داده نشده اند. شکل  برخی از رایج ترین شکل های سنگ های قیمتی رنگی که در تجارت استفاده می شوند.

برش سنگ های قیمتی

انواع کیفیت برش

بخش های قبل، سبک های برش رایج را توسط طرح برش و مجموعه تراش طبقه بندی و توصیف کرده است (برش رز، برش امرلد، کوژ تراشی و غیره).
با این حال، کیفیت کلی برش نیز می تواند به دسته های گسترده ای تقسیم شده و توصیف شود.
توجه داشته باشید که نامگذاری انواع کیفیت زیر برای راحتی بیشتر و توسط نویسنده به صورت دلبخواهی انتخاب شده است.
استثنائاتی مانند انواعی که با یکدیگر ترکیب می شوند وجود دارد و طبقه بندی همیشه آسان نیست.

برش سنگ های قیمتی

برش سنگ های قیمتی : «برش بومی»

اغلب ظاهر زمخت تری را نشان می دهد، بیشتر به روش قدیمی برش اشاره دارد و به این ترتیب دقت کمتری را داراست.
امروزه در بازار تعداد خیلی کمی جواهرات بومی برش وجود دارد.
جواهرات بومی برش معمولا با ماشین آلات Jamb-peg برش داده می شوند (شکل 2- 15 را ببینید).
لبه چرخان (C) سطحی برای صیقل دادن و ساییدن فراهم می کند.
چوب «داپ » (D) که جواهر تراشه به آن چسبیده است، جواهر را در موقعیتی
نگه می داردکه تراش های مسطح بتوانند جانشانی شوند.

 

زاویه هر تراش با قرار دادن چوب داپ در یک سوراخ ویژه (E) کنترل می شود،
اما تراش دهنده اندازه برش انحرافی را به کمک میزان فشار و زمان در تماس بودن جواهر با لبه کنترل می کند.
جانشانی شعاعی تراش ها در اطراف جواهر توسط بالا بردن و دور کردن داپ از دستگاه  انجام می شود، به آرامی می چرخد و دوباره داپ را در همان سوراخ وارد می کند (برای یک ردیف خاص از تراش ها) تا زمانی که تراش خاص جانشانی شود.

 

برش سنگ های قیمتی

این کار دو برابر دشوار است، چرا که تراش ها اولین بار با سنگریزه ی ناهموار روی لبه جانشانی می شوند و سپس این فرآیند با صیقل دادن تراش ها بر روی لبه صیقلی تکرار می شود.
جواهرات زیادی با این روش تولید می شوند.
توجه داشته باشید که طرح ها اغلب نامتقارن هستند و تراش ها به خوبی جانشانی نمی شوند.
معمولا تاج ها با استفاده از تراش هایی که به خوبی به هم متصل شده اند با دقت بیشتری برش داده می شوند، در حالی که پاویلیون ها تراش های زائد، ردیف های ناهموار، اتصالات تراش ضعیف و کالت های خارج از مرکز دارند.

یک ماشین jamb-peg لزوما کیفیت برش را زمخت تر و با دقت کمتر نمی کند.
در حقیقت، مجموعه تراش هایی که از این روش تکامل یافته اند، غالبا جواهراتی با یکنواختی رنگ بیشتری تولید می کنند.

به طور معمول سنگ های قیمتی که با یک دستگاه jamb-peg برش داده شده اند، طرح های نامتقارنی را به نمایش می گذارند که تراش هایشان نایکنواخت جانشانی شده و شکل نامنظم دارند. یاقوت (بالا و پایین) یاقوت کبود (وسط). جواهرات برش داده شده توسط jamb-peg، همانطور که در بالا ذکر شد، به عنوان نوع زمختی از برش مورد استفاده قرار می گیرند و فرض بر این است که آنها نمایش ضعیف و دقت کمتر دارند. همیشه اینگونه نیست. در حقیقت، مجموعه تراش هایی که از این روش تکامل یافته، رنگ را به طور مرتب افزایش داده و گسترده می کنند (به خاطر داشته باشید که یکنواختی رنگ بسیار مهم است). شرکت های برشی وجود دارد که با استفاده از روش های jamb-peg و با استفاده از ماشین های مدرن تراش، در جانشانی دقیق تراش ها موفق هستند.

برش سنگ های قیمتی : جواهرات با برش تجاری

«برش تجاری» شامل بسیاری از سبک های برش بومی (مجموعه تراش) است، اما کیفیت برش بهتر است (شکل را ببینید).
به طور خاص، طرح ها منظم و متقارن هستند و تقارن تراش بسیار بهتر است.
برای این مقاله، کلمه تجاری فقط به کیفیت کلی برش اشاره دارد و با کیفیت کلی مواد جواهر کاری ندارد.
در مراکز برشی که قبلا برای جواهرات بومی برش معروف بود، یک «استاد» ممکن بود در مورد استاندارد های سبک قدیمی برش درباره جواهر تصمیم بگیرد، اما امروزه روش های مدرن جواهر را تکمیل می کنند. بدیهی است که محدوده کیفی برای محصولات برش تجاری و برش بومی وجود دارد و مرز بین این دو اغلب نامشخص است. شکل  در جواهراتی با برش تجاری، طرح های جواهر یکنواخت تر و متقارن تر هستند و تقارن شکل بهبود یافته است.
ارتوکلاز (بالا)، زبرجد (وسط) و اسکاپولیت (پایین)

برش سنگ های قیمتی

برش سنگ های قیمتی : جواهرات با برش طراح

درست همانطور که مرز بین برش های تجاری و برش بومی تا حدودی مبهم است، مرز بین برش تجاری و برش طراح نیز مبهم است.
بسیاری از افراد ممکن است جواهر اسکاپولیت  را به عنوان برش طراح بشناسند.
«برش طراح» («برش دقیق» نیز نامیده می شود) بهترین توصیف برای زمانی است که طراح یک الگوی خاص را با استفاده از مجموعه تراش های غیر معمول، ضمن استفاده از روشهای تراش سنتی ایجاد می کند. هدف اکثر طراحان این است که ظاهر موجدار با الگوی خاص ایجاد کنند، هر چند روشن و براق باشد یا قسمتی از الگوی نمای ظاهری خاص عمدا پنجره ای شود.  شیلیت (بالا)، زبرجد (وسط) و فسگنیت (پایین) نمونه هایی از برش طراحهستند: جواهراتی با شکل ظاهری خاص ساخته شده با مجموعه تراش های غیرمعمول و با استفاده از روش های تراش سنتی.

برش سنگ های قیمتی

تفاوت بین طراح و صنعتگر در مقایسه با صنعت خودرو، بهتر درک میشود.
طراحان مدل جدیدی از خودرو را طراحی می کنند و هنرمندان یا صنعتگران ماهر هزاران کلون از آن را در کارخانه می سازند.
در متن این مقاله، «طراح برش» خود را از بسیاری از مجموعه تراش هایی که به طور سنتی برای ایجاد شکل ظاهر جدید ساخته شده، دور نگه می دارد.

اما مقایسه آن با صنعت خودرو دیدگاه ایجاد میکند؛ زیرا هنگامی که طرح جدیدی تولید می شود که به لحاظ بصری جالب است، افراد بسیاری با استفاده از طرح به اشتراک گذاشته شده، آن را بازتولید می کنند. بهتر است کسانی که این طرح ها را تکرار می کنند هنرمند نامیده شوند و جواهرات آنها را می توان به عنوان برش طراح نام برد، زیرا آنها مجموعه تراش های سنتی را تغییر می دهند و برش دقیقتری دارند. ممکن است دلیل اینکه بعضی ها از اصطلاح ساده تر «برش دقیق» استفاده می کنند، همین باشد.

برش سنگ های قیمتی : برش فانتزی

«برش های فانتزی و تراش دهنده با هنر » شامل طرح های غیر معمول با تراش های استاندارد و طرح های استاندارد با تراش های مقعر میشود.
(شکل 2-19را ببینید). اکثر این طرح ها مجموعه واحدی از شیارهای صیقلی در پاویلیون دارند که یک طرح پویا ایجاد می کند.
شیارهای صیقلی روی پاویلیون (یا تاج) کمک می کند تا الگوهای جدیدی از نور که با تراش های مرسوم امکان پذیر نیست، ایجاد شود. بعضی از هنرمندان راه هایی برای استفاده از تراشه غیرمعمول پیدا کرده اند، مانند استفاده  از تراشه کم عمق برای یک برش هلالی . این بحث محدود به سبکهای تراش ذکر شده در بالا است و از موضوعات حاشیه ای (طرح های حک شده و همچنین
«سطوح اپتیکی» که گاهی اوقات به طور تصادفی در پشت یک جواهر قرار می گیرد) دوری می کند.

شکل 2-19. نمونه هایی از برش فانتزی. ردیف بالا: برش آمیترین(سمت چپ)، برش تجاری توپاز آبی (مرکز)، برش کهربا(راست).
ردیف پایین: زیرکنیا مکعبی که برشی به سبک Wobito است(چپ)، کوارتز برش داده شده .

اصطلاح فانتزی از واژه آلمانی phantasie به معنی خیالی گرفته شده است سعی دارد این سبک را در واژه های گوهر شناسی مرسوم وارد کند.
یکی از مهمترین هنرمندان سبک های فانتزی، Bernd Munsteiner است که این سبک را در دهه 1970 معرفی کرد.

Munsteiner بر آنچه که «انعکاس کامل» می نامد تمرکز می کند که به نظر می رسد بر اساس نامش «حکاکی تراش های داخلی» است.
تراش دهنده های این سبک قصد دارند از مواد جواهر چیزهای زیبایی بسازند.
از آنجایی که کارخانه ها و تراش دهنده های آمریکایی و خارجی در کار تولید انبوه هستند و بعضی طراحان معروف از سنگ های قیمتی کم کیفیت تر و مهارت جزئی کمتر استفاده میکنند، به راحتی می توان نمونه های ارزان تری که خوب برش داده نشده اند یافت.

برش سنگ های قیمتی

خلاصه

امروزه، کارخانه ها جواهراتی تولید می کنند که کیفیت آنها از برش هنری و دقیق تقلید می کند، اما بررسی های دقیق کیفیت برش نشان می دهد که آنها دقت و کیفیت مورد انتظار را ندارند.
با ظهور ماشین های برش اتوماتیک، انتظار داریم کیفیت جواهرات با برش تجاری بهبود پیدا کند و تفاوت در کیفیت ها کمتر شود.
در این مقاله جنبه های مختلف سبک برش جواهر را برای ایجاد زبان مشترک با تمرکز بر سبک های تراش پایه مشخص کردیم.

همچنین چگونگی اثرگذاری انتخاب های تراش دهنده بر روی ظاهر نهایی (و ارزش) یک جواهر رنگی را بررسی کردیم.
در قسمتهای بعد این مجموعه، بخشهای 3 و 4 عمیقتر به کاوش انتخاب های فراوان تراش دهنده ها و همچنین عواملی که در تجارت برای ارزیابی ارزش نسبی استفاده می شود، می پردازیم.
قسمت 5، مسائل مربوط به ساخت و ساز را مورد بحث قرار خواهد داد. مقالات، پایه ای برای درک کیفیت برش و تاثیر ارزش آن برای ماده جواهر فراهم می کند.

برش سنگ های قیمتی

جهت ثبت نام و اطلاع از شرایط کلاس های آموزش جواهرسازی

مطالعه بیشتر :

10 ترفند عالی برای ساخت زیورآلات
طلای آب شده چیست ؟
آموزش تکنیک های جواهر سازی با مهره و سنگ
ست کردن رنگ لباس و جواهرات
وقتی هنر با جواهرات همراه میشود.
طبقه بندی سنگ های قیمتی بر اساس رنگ
انتخاب جواهرات مناسب با فرم صورت
انواع گوشواره ، آشنایی با انواع مدل گوشواره
مزیت های طراحی جواهرات سفارشی
الگوسازی یا ساخت نمونه اولیه در مدلسازی جواهرات با CAD
colorblocking (ترکیب رنگهای مخالف با یکدیگر): هنر و مد سنگ‌های قیمتی چند رنگ
استفاده از مواد جایگزین در جواهرات مدرن
عواملی که در ارزش گذاری سنگ های قیمتی اثر میگذارد
انگشتر مناسب با انگشتان دست شما
شگردهایی برای موفقیت در بازار طلا و جواهرات
چگونه طراح زیورآلات شویم ؟
عناصر طراحی جواهر
چگونه یک طراح جواهر شوید ؟
چطور فروش بیشتری نسبت به رقیبان خود در بازار جواهر داشته باشید ؟
پردازش و بهسازی گوهرها با حرارت
کیفیت برش و تراش سنگ های قیمتی رنگی
تبدیل تصاویر خطی به مدل های سه بعدی در Matrix
فروش جواهرات آنلاین : آنچه شما باید بدانید تا در فروش جواهرات موفق باشید
انواع گردنبند جواهر و ویژگی هایش
خواص درمانی سنگ ها
تاریکی و روشنایی سنگ های جواهر
انواع نقره به کار رفته در جواهرات
عوامل موثر در ارزشگذاری سنگ‌های قیمتی رنگی
انواع دستبند و پابند
تعمیرات طلا