می تونی بحث درباره طراحی جواهرات ، طراحی جواهر دستی را بدون گذاشتن هیچ دیدگاهی دنبال کنی. خوشت اومد، هان؟! فقط آدرس ایمیلتو در کادر زیر بنویس و تمام!